تدوین ، صداگذاری و ..

مدیریت محتوا

image

مدیریت تولید محتوا ، فعالیت تخصصی در زمینه ی انواع طراحی عکس و ویدیو ، جمع آوری داده ها ، تدوین فیلم بر پایه ی ادوب پریمیر ، تولید فیلم ، ترجمه متن و ویدیو ، صداگذاری و ... برای اپلیکیشن ها ، سایت ها و ... می باشد که تمام این ها توسط افراد تیم محتوا اعم از تدوین گر ، مترجم ، گوینده و ... محقق می شود.

برای مثال در این بخش تیم محتوا به جستجوی تخصصی درمورد عکس ، فیلم و یا متن مورد نیاز می پردازند و پس از بررسی جهت معتبر بودن مطالب به دست آمده ، آن را به تیم مترجم شرکت تحویل می دهند . بعد از ترجمه ، ممکن است فیلم به دو بخش تدوین فیلم برای اضافه کردن زیرنویس و یا بخش گویندگی برای صداگذاری سپرده شود . درانتها بازدید نهایی برای رفع اشکالات صوتی یا تصویری آن صورت میپذیرد . در نهایت نتیجه ای معتبر و باکیفیت حاصل خواهد شد